"tôm hùm" - Cận cảnh con tôm hùm nửa đực, nửa cái, nửa xanh, nửa cam siêu hiếm: Tỉ lệ 1 phần 1000 tỷ trên thế giới