"tóc dài" - Người phụ nữ tạo bộ tóc giả lập kỷ lục Guinness: Dài hơn 7 bể bơi Olympic gộp lại, dùng tới 6.250 chiếc kẹp ghim