"tình hình sức khỏe" - Tình trạng hiện tại của Lệ Nam sau khi nhập viện cấp cứu, khiến khán giả không khỏi lo lắng