"tình hình khá bảnh" - Biết được tình hình Khá Bảnh trong tù, Huấn Hoa Hồng lập tức nhắn nhủ đàn em 1 câu khiến CĐM chú ý