#

"tiến sĩ đoàn hương" - HH H'Hen Niê nhói lòng khi xem clip chỉ ra '5 cái điên' của bản thân, còn xúc động nói lời cảm ơn