#

"tiền phạt" - Để xe quá bẩn tham gia giao thông có thể bị phạt lên đến 1 triệu đồng