#

"thúy diễm" - Sao 18/10: Thúy Diễm báo tin tang sự, Nhã Phương 'dìm hàng' Trường Giang