#

"thương vụ tỷ đô của Apple" - Apple “dằn mặt” Qualcomm bằng thương vụ tỷ đô với Intel?