"thiên thạch va vào trái đất" - Giả thuyết về số phận của loài khủng long khi thiên thạch Chicxulub không lao vào Trái Đất

Giả thuyết về số phận của loài khủng long khi thiên thạch Chicxulub không lao vào Trái Đất

7 tháng trước
Sự tuyệt chủng của khủng long cho đến nay vẫn là đề tài nhận được nhiều sự quan tâm của những người yêu thích khoa học.