#

"the kop" - Tin chuyển nhượng 12/5: Chi 52 triệu bảng, Liverpool có 'cầu thủ hoàn hảo'?