#

"the glory" - Ác nam phim 'The Glory' thừa nhận bị mắc một chứng bệnh, hé lộ chuyện khó tin đằng sau hậu trường