"thần điêu đại hiệp" - Nguyên mẫu của Quách Tĩnh – Thần điêu đại hiệp: Từng ‘quét’ qua Tây Á, được người phương Tây gọi là thần

Nguyên mẫu của Quách Tĩnh – Thần điêu đại hiệp: Từng ‘quét’ qua Tây Á, được người phương Tây gọi là thần

2 tháng trước
Quách Tĩnh là anh hùng trong Thần điêu đại hiệp của Kim Dung, trung thành, tốt bụng, quan tâm đến gia đình và đất nước, là một người hào hiệp thực sự, nhưng bạn có biết nguyên mẫu lịch sử của Quách Tĩnh là ai không?