#

"thảm kịch itaewon" - Hàn Quốc kêu gọi ngừng phát tán thông tin sai trong vụ giẫm đạp ở Itaewon