#

"thảm kịch intaewon" - YG hoãn toàn bộ lịch trình của các nghệ sĩ sau thảm kịch Itaewon