#

"thả thính" - Chia tay Kiều Minh Tuấn chưa bao lâu, Cát Phượng đã được một người đàn ông ‘thả thính'?