#

"TẬp đoàn Microsoft" - Những cột mốc đáng nhớ trong 40 năm hoạt động của Microsoft