"stauranthera floribunda" - Phát hiện loài thực vật mới gần biên giới Việt Nam, chuyên gia Trung Quốc đề xuất đưa ngay vào Sách đỏ

Phát hiện loài thực vật mới gần biên giới Việt Nam, chuyên gia Trung Quốc đề xuất đưa ngay vào Sách đỏ

8 tháng trước
Sau khi phát hiện ra loài thực vật này, nhiều nhà nghiên cứu đã đề xuất đưa nó vào Sách đỏ. Đây là lần đầu tiên loài thực vật đặc biệt này được phát hiện.