"sơn dương" - Vụ học sinh nhốt, xúc phạm cô giáo ở Tuyên Quang đã có kết quả, người vi phạm bị xử lý thế nào?