#

"snapdragon 7 gen 1" - Snapdragon 7+ Gen 2 ra mắt, sẽ được sử dụng cho các điện thoại tầm trung từ tháng này