#

"Smartwatch." - Các Bài viết về Smartwatch.

“Ngầu” như Apple: Tặng luôn nhân viên hàng ngàn Apple Watch chỉ vì chi tiết này

“Ngầu” như Apple: Tặng luôn nhân viên hàng ngàn Apple Watch chỉ vì chi tiết này

(Techz.vn) Nhiều giai thoại thú vị về mẫu đồng hồ Apple Watch đã được tiết lộ trong bài báo gần đây của Bloomberg.