#

"smartphone gaming" - Mở hộp iQOO Neo 7: Thiết kế lạ mắt, chip Dimensity 9000+, màn Samsung E5