"sính lễ" - Mang sính lễ ‘đặc biệt’ đi hỏi vợ, cha cô dâu bức xúc, đuổi thẳng chú rể về nhà

Mang sính lễ ‘đặc biệt’ đi hỏi vợ, cha cô dâu bức xúc, đuổi thẳng chú rể về nhà

9 tháng trước
Cha cô dâu không giấu nổi sự tực giận, không nhiều lời lập tức đuổi thẳng chú rể ra khỏi nhà mình.