#

"siêu phẩm" - Các Bài viết về siêu phẩm

Video 'bàn thắng đi khắp thế gian', đứng thứ hai không ai dám đứng nhất

Video 'bàn thắng đi khắp thế gian', đứng thứ hai không ai dám đứng nhất

Mới đây báo chí Tây Ban Nha đã lan truyền một bàn thắng cực tuyệt vời từ khoảng cách 80m, họ cho rằng đây là 'bàn thắng đi khắp thế gian'.