"scan tài liệu bằng iphone" - Scan tài liệu không cần cài ứng dụng trực tiếp với iPhone và iPad

Scan tài liệu không cần cài ứng dụng trực tiếp với iPhone và iPad

3 năm trước
(Techz.vn) Bạn có thể dễ dàng scan tài liệu và chuyển chúng thành File PDF bằng chiếc iPhone hoặc iPad của mình.