#

"sạt lở núi" - Phương Thanh đăng đàn cảnh báo các đoàn thiện nguyện về thảm họa miền Trung