#

"quỳnh chi" - Không phải đại gia thủy sản, danh tính tình trẻ Phạm Quỳnh Anh được tiết lộ