"quốc cơ" - Hậu tuyên bố giải nghệ, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp bất ngờ bị đưa vào thế khó

Hậu tuyên bố giải nghệ, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp bất ngờ bị đưa vào thế khó

10 tháng trước
Tưởng như kết thúc sự nghiệp thi đấu trong êm xuôi, cặp anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp bất ngờ tiết lộ bản thân đang ở thế khó.