#

"quế vân" - Quế Vân gây tranh cãi với yêu cầu tuyển người giúp việc, không tuyển người Bắc vì nghèo và lười?