#

"quán ăn của mạc văn khoa" - Quán ăn của Mạc Văn Khoa bị trộm lẻn vào giữa đêm, hành động ngang nhiên trong phòng bếp