"quả trứng 1700 năm tuổi" - Phát hiện quả trứng 1.700 năm tuổi vẫn còn nguyên vẹn lòng đỏ và lòng trắng

Phát hiện quả trứng 1.700 năm tuổi vẫn còn nguyên vẹn lòng đỏ và lòng trắng

4 tháng trước
Đây được xem là quả trứng được bảo quản lâu đời nhất trên thế giới hiện vẫn còn sót lại lòng đỏ và lòng trắng khi được tìm thấy.