#

"ps5 darkplates" - PS5 phiên bản 'full đen' bị ngừng bán vì bị Sony đe dọa