#

"PKL Honda" - Honda sắp nhập khẩu xe PKL để bán chính hãng tại VN giống Yamaha?