"phương hằng" - Cách thức nhà báo Hàn Ni xâm phạm đời tư của vợ chồng bà Phương Hằng

Cách thức nhà báo Hàn Ni xâm phạm đời tư của vợ chồng bà Phương Hằng

12 tháng trước
Theo cơ quan điều tra xác định, bà Đặng Thị Hàn Ni và ông Trần Văn Sỹ đã đăng tải nhiều đoạn video lên YouTube với nội dung chưa được kiếm chứng về vợ chồng bà Phương Hằng.