"phụ nữ đạt cực khoái" - Nghiên cứu cho thấy phụ nữ có nhiều khả năng đạt được cực khoái với phụ nữ hơn đàn ông

Nghiên cứu cho thấy phụ nữ có nhiều khả năng đạt được cực khoái với phụ nữ hơn đàn ông

3 tháng trước
Nghiên cứu mới cho thấy khoảng cách cực khoái giữa nam và nữ cũng có thể bị ảnh hưởng bởi giới tính của bạn tình.