"phim lưới trời" - Cha đẻ của bộ phim ‘Lưới trời’ báo tin tang sự, Hiếu Hiền, Minh Luân và loạt sao xót xa

Cha đẻ của bộ phim ‘Lưới trời’ báo tin tang sự, Hiếu Hiền, Minh Luân và loạt sao xót xa

2 năm trước
(Techz.vn) - Vừa mất mẹ chưa được bao lâu, đạo diễn Nguyễn Phương Điền – ‘cha đẻ’ của loạt phim nổi tiếng đau đớn nhận thêm tin dữ.