#

"phim hình sự" - Phim ‘Mặt nạ gương’ gợi nhớ tới vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường chấn động năm xưa, biên kịch nói gì?