#

"phi nhung long nhật" - Long Nhật khóc nghẹn khi ra MV tưởng nhớ Phi Nhung, nói 1 câu nhói lòng trước nghi ngờ Pr tên tuổi