#

"phát ngôn sốc của lê hoàng" - Sự thật phát ngôn ‘vợ như gái làng chơi’ của Lê Hoàng khiến CĐM tranh cãi suốt nhiều giờ qua