#

"phan thành" - Lộ diện thiếu gia 'chịu chơi' siêu xe không kém cạnh ông Đặng Lê Nguyên Vũ