#

"phan hồng sơn" - Trịnh Kim Chi đau đớn, Giáng My, Hiếu Hiền và sao Việt xót xa nhận tin nhạc sĩ Phan Hồng Sơn qua đời