#

"phạm thanh hùng" - Chủ tịch Than Quảng Ninh giải thích về nụ cười gây bão, khẳng định không 'chấp' bầu Đức