"phạm hương" - Điểm tên 3 vùng đất gọi tên nhiều Hoa hậu, Á hậu nhất Việt Nam: Hà Nội xếp vị trí không ngờ tới