"ông nông dân" - Người nông dân Trung Quốc tình cờ nhặt được hũ gốm mẻ, ai ngờ là bảo vật quốc gia quý giá

Người nông dân Trung Quốc tình cờ nhặt được hũ gốm mẻ, ai ngờ là bảo vật quốc gia quý giá

5 tháng trước
Trông có vẻ chỉ là đồ vật bình thường nhưng sau khi được các chuyên gia kiểm định đã đưa ra kết luận nó chính là bảo vật quốc gia.