#

"ông đoàn ngọc hải" - Công chúng ngỡ ngàng khi biết tổng số tiền đang có trong Quỹ vì đồng bào do ông Đoàn Ngọc Hải lập ra