#

"ông cụ 72 tuổi" - Ông cụ 72 tuổi bị 40 con cá sấu tấn công sau khi ngã vào chuồng tại một trang trại bò sát