"ong bắp cày" - 5 loài động vật vẫn sống tốt trên Trái đất dù thảm họa hạt nhân xảy ra, 1 loài rất phổ biến ở Việt Nam

5 loài động vật vẫn sống tốt trên Trái đất dù thảm họa hạt nhân xảy ra, 1 loài rất phổ biến ở Việt Nam

5 tháng trước
Nếu thật sự có thảm họa hạt nhân xảy ra trên Trái đất, đây sẽ là những loài động vật còn sót lại. Sức sống mãnh liệt, khả năng chịu đựng phóng xạ được cho là “vũ khí” giúp chúng tồn tại bất chấp.