#

"oneplus 10rt" - Sau OnePlus 10T, OnePlus tiếp tục tung ra phiên bản 10RT với màn hình AMOLED 120Hz