#

"o sen ngọc mai" - Sao 24/11: ‘O Sen’ Ngọc Mai từng bị trầm cảm, Hoa hậu Hương Giang chia sẻ câu chuyện ‘tâm linh’