"nữ sinh lớp 10 ở vinh" - Người thân thông báo tin quan trọng sau 1 tháng nữ sinh lớp 10 Trường THPT chuyên ĐH Vinh qua đời