#

"nsưt quang thắng" - Danh tính vợ kém 11 NSƯT Quang Thắng: Từng chịu kỷ luật, nghỉ việc để sinh con trai cho chồng